UMKE nedir, katılım nasıl sağlanır? UMKE gönüllüsü olmak için yapılması gerekenler

UMKE nedir, katılım nasıl sağlanır? UMKE gönüllüsü olmak için yapılması gerekenler

UMKE personeli belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale yapar. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar. Peki, UMKE nedir, katılım nasıl sağlanır? UMKE gönüllüsü olmak için yapılması gerekenler

UMKE’ye giriş esnasında bireysel başvuru esastır. UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Genel Müdürlüğümüz web sayfası; acilafet.saglik.gov.tr / Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) üzerinden ön başvuru şeklinde yapılmaktadır.

blank

UMKE’YE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

a) UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur. b) Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

blank

UMKE’NİN GÖREVLERİ

a) Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, b) Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek, c) Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, d) Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, e) Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, f) Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, g) Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

ADANA’DA YIKIM DRONE’LA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir