UBS araştırması: Ultra zenginlerin yarısına yakınının miras planı yok

Önümüzdeki 20 yıl içinde bir nesilden diğerine 84 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

UBS’nin yayımladığı bir rapora göre, şu anda bu parayı elinde tutanların yüzde 41’inin servetlerini genç nesillere nasıl aktaracaklarına dair bir planı yok.

İsviçreli bankanın anketi, 14 bölgeden 1 milyon doların üzerinde varlığa sahip 4 bin 500 yatırımcının servetlerini nasıl dağıtacaklarını düşündüklerini fakat çoğu durumda sağlam bir planları olmadığını gösteriyor.

19 Ekim tarihli araştırmaya göre, “Pandeminin sert gerçeklerinden sonra bile, birçok yatırımcı başarılı servet transferini sağlamak için gerekli adımları atmıyor.”

Ancak bu, yatırımcıların süreçten endişe duymadığı anlamına gelmiyor. Katılımcıların yüzde 76’sı malvarlığını devrettiğinde sorun olup olmayacağını düşünüyor, yüzde 71’i bırakacakları miras üzerinden vergileri en aza indirmenin yollarını arıyor ve yüzde 70’i gelecek nesillerin kendilerine kalacak servetleri akıllıca kullanıp kullanmayacaklarını sorguluyor.

Servetlerinin nasıl aktarılacağına dair planları olmamasına ek olarak ankete katılan yatırımcıların yarısı gerçekte ne kadar zengin oldukları, varlıklarının hangi yatırım araçlarında olduğu veya nasıl bölüşüleceğine dair bilgi vermediler.

“Servet sahiplerinin bir kısmı servetlerini eşit olarak bölmeyi planlamıyor”

Bu durumun nedenleri değişkenlik gösteriyor. Katılımcıların yüzde 66’sı adil olmak konusunda endişeli olduklarını kaydetti. Öte yandan rapor, katılımcıların bir kısmının servetlerini eşit olarak bölmeyi planlamadığına dikkat çekiyor.

Raporda, “Bazı varislerini diğerlerinin önünde tutan katılımcıların yüzde 80’i buna neden olarak daha yakın ilişki içinde olduklarına daha fazla varlık bırakacaklarını belirtiyor. Diğerleri ise bu kararda varislerin finansal ihtiyaçlarını ve yaşlılık dönemlerinde kendilerine bakmaktaki rollerini gözeteceklerini vurguluyor” ifadeleri kullanıldı.

Üvey çocukların dahil olduğu aile yapıları gibi durumlar ise durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Böyle bir duruma sahip olan yatırımcıların yüzde 87’si adaletin onları endişelendirdiğini söyledi.

Yatırımcıların yarısından fazlası bu konuşmaları acil olarak görmezken, yüzde 46’sı aile içinde para konusunun konuşulmasında kaçınıyor ve yüzde 49’u çocuklarının veya torunlarının bunu kendilerine kazanılmış bir hak olarak görmesinden endişe ediyor.

Sahip olunan serveti devredilmek üzere olanlar arasında ailenin servet planları hakkında fazla bir şey bilinmemesinin nedeni olarak “para” hakkındaki konuşmayı atlamak gösteriliyor.

Yaşarken mirası konuşmak tabu olarak görülüyor

Katılımcılardan birisi, “Sen öldüğünde paran ne olacak? gibi bir soru hassasiyet yaratabiliyor. Bu konuşmaları yapmaktan çekiniyoruz” ifadelerini kullandı.

Planlama eksikliği uzun vadeli sorunlara neden olabilir

UBS Küresel Varlık Yönetimi ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Iqbal Khan, bu konuyu konuşmaktan kaçınmanın uzun vadeli sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Iqbal konuyla ilgili, “Yatırımcılar büyük bir çoğunlukla miras sürecinin sorunsuz ilerlemesini isterken, yetersiz miras planlaması maliyetli olabilir ve çözülmemiş aile çatışmalarına yol açabilir” dedi.

Miras kalanların yüzde 40’ı konuyu önceden konuşmadıkları için pişman

Araştırma, varlıkları devralanların yüzde 40’ının, aileleriyle servet hakkında önceden konuşmadıkları için pişman olduğunu ortaya koydu. Üçte biri, kardeşleriyle veya diğer aile üyeleriyle parayı nasıl bölüşecekleri veya “evi kim alacak?” gibi sorular hakkında anlaşmazlıklar bildirdi.

Yine de bu konuya çözüm bulmak mümkün. Anket, hem bağış yapanların hem de varlıkları devralanların sohbetler açmaya ve bir nesilden diğerine geçen yatırımlar hakkında daha resmi bir plan oluşturmaya hevesli olduğunu buldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir