Türk Traktör’den bedelsiz sermaye artırımı

Türk Traktör, sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 87,5 artırıyor.

Türk Traktör, 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53 milyon 369 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 87,5 oranında artış ile 46 milyon 697 bin 875 TL artırılarak 100 milyon 66 bin 875 TL’ye çıkarılmasına, karar verdi.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6’ncı maddesindeki “Her halükârda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin Şirket’te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, B ve C Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları hisselerle aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler.” Hükmü uyarınca yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 46.697.875 TL tutarındaki sermaye artışının, VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 30.921.766 TL’sinin Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltme Farklarından, 15.079.648 TL’sinin Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farklarından, 696.461 TL’sinin Diğer Yedekler Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmasına; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise artışın 39.014.356 TL’sinin Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 7.683.519 TL’sinin Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”


Etiketler

  • şirket
  • Türk Traktör
  • bedelsiz sermaye artırımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir