TÜİK, devlet hesaplarına ilişkin verileri açıkladı

TÜİK, 2021 yılı devlet hesaplarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, genel devlet açığı, 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 4,6 olan genel devlet açığının GSYH’ye oranı yüzde 1,1’e düştü. Mahalli idareler alt sektörü 2021 yılında fazla verirken, merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2021 yılında yüzde 41,8’e yükseldi.

Türkiye’nin altın ithalatı son 56 ayın zirvesinde! İşte nedeni…

Genel devlet toplam gelirleri, 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL’ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,4’e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları, 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL’ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 32,5’e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2021 yılında 1 trilyon 813 milyar 784 milyon TL’ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020 yılında yüzde 47,4 iken 2021 yılında yüzde 45,3’e düştü. Gelir, servet ve benzeri üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 27,2’ye yükselirken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 27,2’ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,2’ye yükseldi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir