SAP FI ve SAP CO Nedir?

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
SAP FI ve SAP CO Nedir?

Finansal işlemleri yönetmek için kullanılan SAP FI ve SAP CO modülleri sektör bağımsız olarak bütün şirketler için gerekli modüllerdir. SAP FI (Financials / Mali Muhasebe) modülünde şirketlerde oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının tutulabileceği ve raporlanabileceği işlemler mevcuttur. FI modülü temel olarak ; Genel Muhasebe, Satıcılar Muhasebesi, Müşteriler Muhasebesi, Duran Varlıklar Muhasebesi şeklinde kategorize edilebilir. SAP CO (Controlling / Maliyet Muhasebesi) modülü yönetimsel karar verme ve maliyet, kar / zarar takibi için kullanılan, SAP’nin tüm modüllerinden beslenen ana modüllerin başında gelir. CO modülünün temel görevi gerçekleşen olayları raporlamanın yanı sıra planlamadır. Modül yardımıyla gerçekleşenle planlanan karşılaştırılarak varyans hesaplamaları yapılır ve bu da iş akışlarının kontrolünü olanaklı kılar. CO ve FI, SAP sistemi içerisinde birbirinden bağımsız iki bileşendir. Bu iki bileşen arasında düzenli veri akışı olması nedeniyle uygun her veri FI modülünden CO modülüne otomatik olarak akmaktadır. CO modülü; Ürün Maliyetlendirme, Genel Gider Kontrolü, Masraf ve Gelir Çeşidi Muhasebesi, Kar Merkezi, Karlılık Analizi, Masraf Yeri Muhasebesi ve İç Siparişler Muhasebesi olmak üzere birbiriyle entegre çeşitli alt modüllerden oluşmaktadır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst