Maaş haczi yazısı gelmeden önce çalışan i̇şten ayrıldıysa veya i̇şten çıkartıldıysa ne yapılmalı ?

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
Maaş Haczi Yazısı Gelmeden Önce Çalışan İşten Ayrıldıysa Veya İşten Çıkartıldıysa Ne Yapılmalı ?

Bu durumda yine icra müdürlüğüne süresinde vermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin sizde çalıştığını ancak ../../20.. tarihinde işten ayrıldığını ya da işten çıkarıldığını bildirmeniz gerekecektir. Maaş haczi yazısı geldiği anda işten ayrılan yada işten çıkarılan kişinin sizden maaş ve kıdem tazminatı alacağı varsa bu durumda maaşın belirtilen oranda kesilerek icra dosyasına ödenmesi (bu oran genellikle 1/4 tür) gerekir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.
AŞAĞIDAKİ ÖRNEK CEVABİ YAZIYI KULLANA BİLİRSİNİZ.
T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:20....../........E

KONU : Maa
ş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK M
İKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine giri
şilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu ....…/....../20.... tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ...../..../20....… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst