2019 Yılı KDV Tevkifat Oranları Listesi

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
Kaynak : https://muhasebeportal.net/threads/2019-yili-kdv-tevkifat-oranlari.3213/

2019 Yılında ödemelerden yapılacak KDV tevkifatı oranlarının yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır. Kısmi tevkifata giren işlemin sınırı 1.000 TL’yi aştığı takdirde tevkifat yapılacaktır. Bu tutarı aşmayan ödemeler için tevkifat yapılmayacaktır. 1000 TL’lik tutar KDV dahil tutardır.

İşlemin TürüTevkifat Yapacak OlanlarGüncel Kısmi Tevkifat Oranı
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar
Not: Belirlenmiş alıcılar ile kimin kastedildiği aşağıda açıklanmıştır.
2/10 Ekim 2017 Tarihinden İtibaren
3/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler*Belirlenmiş Alıcılar9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar5/10
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar5/10
İşgücü temin hizmetleri (Özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/10
Yapı denetim hizmetleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/10
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleriKDV Mükellefleri9/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar7/10
Servis taşımacılığı hizmetiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar5/10
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar7/10
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariçKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/10
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/10
Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/10
*Belirlenmiş alıcılar ile kimlerin kastedildiği 117 seri nolu KDV Genel Tebliği’nde şu şekilde tanımlanmıştır.

“3.1. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR

3.1.1. Tebliğin (3.2.) ve (3.3.) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

3.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
 
Son düzenleme:

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst