Sigorta şirketlerinin sovtaj işlemlerinde BSMV genelgesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların BSMV yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılması amaçlanıyor.

Sigortacılık mevzuatı gereği sigorta şirketleri, kaza sonucu ağır veya tam hasara uğrayan malları, kaza öncesi rayiç bedeliyle tazmin ediyor. Kaza öncesi sovtaj bedeli tazmin etmekle yükümlü olan sigorta şirketleri, bunun vergilemesinde tereddüt yaşayabiliyor. Bu tereddütleri giderecek şekilde düzenleme yapılarak, ileride oluşabilecek idare ile sigorta şirketleri arasındaki ihtilafın önüne geçilmiş oldu.

Bu kapsamda, düzenleme ile sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda gelir elde etmeleri halinde BSMV hesaplayacağı, aksi halde ise BSMV hesaplamayacağı hususuna açıklık getirildi.

Satışı sigortalı yaparsa BSMV’ye tabi tutulmaz

Tebliğe göre, sigorta şirketlerinin sovtaj işlemleri sonucunda mülkiyetine almış oldukları hurda veya hasarlı malların satışı ya da söz konusu malların sigortalıdan alınan bir vekaletle aracı bir firma tarafından üçüncü şahıslara satılması sonucu satış bedelinin doğrudan veya sigorta şirketi aracılığıyla tazminat bedelinin bir parçası olarak sigortalıya ödenmesi işlemlerinde, hurda veya hasarlı malların satış bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen sovtaj değeri arasındaki fark üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

Sigorta şirketleri tarafından sovtaj bedeli ödenmeyerek hurda veya hasarlı malların sigortalıya bırakılması ve sigortalı tarafından bizzat satılmasına ilişkin işlemlerde ise sigorta şirketlerince yapılan bir muameleden söz edilemeyeceğinden söz konusu işlem BSMV’ye tabi tutulmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir