Sermaye şirketlerine vergi kolaylığı

Kurumlar vergisinde sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim uygulanacak.

Kurumlar vergisinde sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için yüzde 75 indirim uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümünün sonuna “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır.” cümlesi eklendi.

Kanunda “Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma” başlığı “İndirimden beş hesap dönemi boyunca yararlanma” şeklinde değiştirildi ve açıklaması aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu indirim, 7417 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı uygulanacaktır.

Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan, sermaye azaltımı yapıldıktan sonra izleyen dönemlerde sermaye artırımına gidilmesi halinde ise şartların taşınması kaydıyla, artırılan bu sermaye tutarı için sermaye artırımının yapıldığı döneme bağlı olarak maddede öngörülen süre dâhilinde indirim uygulamasından yararlanılabilecektir.”

Buna göre, sermaye şirketleri, anılan indirim uygulamasından, 5 Temmuz 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecekler.


Etiketler

  • gelir
  • Vergi
  • sermaye şirketi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir