Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 3 Şubat 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 3 Şubat 2023 tarihli ve 32093 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI – Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Seçilmesine Dair Karar ATAMA KARARLARI – Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) YÖNETMELİKLER – Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği – Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği GENELGE – Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) ile İlgili 2023/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2019/21279 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2019/12998 Başvuru Numaralı Kararı DANIŞTAY KARARI – Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir