Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 9 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 9 Haziran 2023 tarihli ve 32216 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ – Türkiye Okul Sporları Federasyonunun Kapatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 148) ATAMA KARARLARI – Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/302, 303, 304, 305, 306) YÖNETMELİK – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARLARI – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/06/2023 Tarihli ve 11894, 11898 Sayılı Kararları YARGI BÖLÜMÜ YARGITAY KARARLARI – Yargıtay 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir