Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 6 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 6 Haziran 2023 tarihli ve 32213 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI – Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300) YÖNETMELİK – Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/7, K: 2022/146 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2021/86, K: 2023/34 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/39, K: 2023/40 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir