Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 9 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 9 Mayıs 2023 tarihli ve 32185 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR – Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7237) – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7238) – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7239) – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7240) – Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğiyle Mücadele Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7241) YÖNETMELİKLER – Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KARAR – Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2023/2) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/164, K: 2022/134 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/79, K: 2022/135 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2021/83, K: 2022/168 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir