Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 19 Mart 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 19 Mart 2023 tarihli ve 32137 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ – Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) YARGI BÖLÜMÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI – Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2023 Tarihli ve 2023/151 Sayılı Kararı ve Eki Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı Geçici Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145 Sayılı Genelge İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir