Resmi Gazete’de bugün (21.11.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler..

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

YÖNETMELİK

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

İLÂN BÖLÜMÜ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir