Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 1 Şubat 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7435 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7436 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI – Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6781) YÖNETMELİKLER – Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği – Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik TEBLİĞLER – Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/7) – Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2019/35114 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2018/21380 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/7314 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 17/11/2022 Tarihli ve 2019/26238 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/18481 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir