Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 2 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 2 Şubat 2024 tarihli ve 32448 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK – Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik TEBLİĞ – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559) KURUL KARARI – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir