Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 1 Mart 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 1 Mart 2023 tarihli ve 32119 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK – Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER – Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) – 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KURUL KARARI – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2023 Tarihli ve 11682 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/14623 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2019/41772 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2020/15593 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37354 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/41608 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARI – Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar DANIŞTAY KARARI – Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir