Reel kesim güveninde yatay seyir

Reel kesim güven endeksi Şubat’ta 109,8 değerini aldı.

Ocak ayında endeks 109,5 olarak kaydedilmişti.

TCMB tarafından yayımlanan endekste anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin 100 eşik değerinin üzerinde olması anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığını gösterirken, bu değerin altı ise güveninin azaldığına işaret ediyor.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6

seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 değerini aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.