Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Aralık ayı sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre 3,6 milyar dolar azalarak 169,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Aralık ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,6 milyar dolar azalarak 169,4 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,8 milyar dolar azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar azalışla 20,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 506 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,5 milyar dolar artarak 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azalışla 5,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 209 milyon dolar azalışla 0,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

##$HABER_1473084$##

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar azalarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,0’ının dolar, yüzde 33,5’inin Euro, yüzde 1,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8’inin dolar, yüzde 37,7’sinin Euro, yüzde 19,7’sinin Türk lirası ve yüzde 4,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 60,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir