Merkez Bankası’ndan hükümete açık enflasyon mektubu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021’de yüzde 5 hedeflenen ancak yüzde 36 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili hükümete açık mektup gönderdi.

Mektupta son enflasyon raporunda tanıtılan liralaşma stratejisine vurgu yapıldı.

TCMB sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, kısa vadeli geçici kazanımlar

yerine uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecinin başlatıldığını hatırlatırken, liralaşma stratejisinin bu sürecin asli unsurunu oluşturduğu ifade edildi.

Mektupta liralaşmanın orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede para politikası araçlarına vereceği desteğin üç kanalla gerçekleşeği ifade edildi.

“Kur korumalı mevduat orta vadede istikrara kalıcı katkı sağlayacak”

TCMB’nin mektubundan sıraladığı üç kanaldan ilki kur korumalı mevduat ürünü oldu.

Mektupta kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile Türk lirası tasarruflar teşvik edileceği ve

getirilerinin alternatiflerine göre geride kalmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Kur korumalı tasarruf araçlarının, yıllardır çözüme kavuşturulamayan çok kısa vadeli mevduat yapısının vade uzatımı dönüşümüne de destek olacağının daha şimdiden anlaşıldığını belirten TCMB zorunlu karşılıklar ve kur korumalı mevduat kararları ile liralaşma sürecinin orta vadede fiyat istikrarına kalıcı katkı sağlamasını beklediğini ifade etti.

TL cinsi teminatlara öncelik verilecek

İkinci olarak, TCMB’nin likidite ve karşılık operasyonlarında Türk lirası araçlara geçişin kademeli bir

şekilde yönetilmesi gösterildi.

Para takas işlemlerinin toplam fonlama içerisindeki payının azaltılması başta olmak üzere, Türk lirasına erişimde Türk lirası cinsi teminat ve araçlar önceliklendirileceğini söyleyen TCMB zorunlu karşılık politikalarında da bu ilkenin gözetileceğini ifade etti.

Üretim kapasitesi vurgusu

TCMB’nin bir süredir yönlendirmesinde önemli yer edinen üretim kapasitesine ilişkin vurgular bu metinde de yer aldı.

TCMB’ye göre enflasyon ile mücadelede üretim kapasitesini geliştirerek kalıcı kazanımlar sağlayabilmek için, cari dengeyi destekleyen ve Döviz kazandırıcı sektörlere yönelik fonlama ihtiyaçlarının uygun vadelerle lira cinsinden karşılanabilmesi önem arz ediyor.

Söz konusu hedeflere odaklanmış kredilerin desteğiyle üretimin finansmanında dış borçlanmaya bağımlılığın en aza indirileceğini belirten TCMB, kurların serbest piyasa koşullarında ve ekonomik temeller etrafında uzun dönemli istikrarı için gerekli koşullar sağlanacağını da ifade etti.

Mali disiplinin enflasyon mücadelesine yüksek katkı vermesi bekleniyor

Mektupta mali politikalara da atıf yapıldı.

TCMB konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Fiyat istikrarını sağlayacak ve sürdürecek adımların başarısı için ekonomi politikaları

arasındaki uyum ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulması gereklidir.

Bu bağlamda, sürdürülebilir fiyat istikrarı için başarı potansiyeli her zamankinden fazladır. Mali

disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir.

Vergilendirme stratejilerinin fiyat istikrarı hedefleriyle tam uyumlu hale getirilmesi ve ticarette fiyat

rekabetini engelleyen unsurlara karşı Kamunun denetim, gözetim ve düzenleme kapasitelerinin etkin kullanımı; fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilebilmesi için önemini korumaya devam edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.