İş dünyası yeni ekonomi paketini değerlendirdi

İş dünyasının temsilcileri Kur Korumalı TL Vadeli Mevduata ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedbirlerin faydalı olacağına kanaat getiren iş dünyası üretimin bu sayede artabileceğini belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye yeni bir yola girmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir. Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak, buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasını değerlendirdi.

Avdagiç, hükümetin yeni finansal alternatifleri ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Avdagiç, “Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak” dedi.

Şekib Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL’ye güveni artıracağını kaydetti.

“YAPILAN BİR DİZİ TEDBİR AÇIKLANMASINI OLUMLU KARŞILIYORUZ”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının piyasada istikrar ve öngörülebilirlik talebine yönelik yapılan biri dizi tedbir açıklamasını olumlu karşıladıklarını ifade etti.

##$HABER_1472561$##

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz. Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BU ADIMLARIN KURDAKİ DALGALANMAYI SONLANDIRACAĞINA İNANIYORUZ”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapılan kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamayı değerlendirdi.

Baran açıklamasında, Türkiye’nin kalkınması ve büyümesi için yatırımların desteklenmesi, istihdamın ve üretimin artması gerektiğini belirterek, “Türkiye Ekonomi Modeli ile hükümetimiz bunu gerçekleştirmek için her türlü desteği veriyor. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği söz konusu. Biz iş dünyası olarak başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm işletmelerimiz için üretim ve yatırım odaklı büyüme modelinin ülkemizin sürdürülebilir büyümesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Baran, yatırımları artırarak; tevsi yatırımları ile kapasiteleri büyütmeye ve Türkiye’nin büyümesine katkı vermeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye’ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlamada büyümeye devam etmeyi istiyoruz.

Ayrıca, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirlerin, piyasaya güven verici etkileri olduğuna ve daha da olacağına inanıyoruz. Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz. Paramıza güven sağlayan ve dönüşü sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz. Sağlanacak güven ortamı piyasaları da stabilize edecektir. Böylece yatırım, üretim, istihdam için daha cazip şartlar oluşacaktır.”

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından açıkladığı ihracatçılara verilen ileri vadeli kur duyurusunu çok önemli bulduklarını kaydederek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur verilecek. Bu işlem sonucunda ortaya çıkabilecek kur farkı da Türk lirası olarak ihracatçı firmalarımıza ödenecek. Bu da ihracatımızı destekleyen, ihracatçılarımıza güven veren bir yeniliktir. Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı oranının yüzde 5 artırılarak yüzde 30’a çıkartılması da sisteme cazibe katacaktır. Bunu da tasarruf birikimlerini desteklemek açısından faydalı buluyorum. Kurum kazançlarındaki vergi yükünün azaltılmasının da uluslararası rekabette işletmeleri desteklemek açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Buradan, ATO üyelerimize de reel sektöre de seslenmek istiyorum. Mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim.

Ekonomide dalgalanmalar bizim gibi güçlü olmak zorunda olan bir ülke için istenmeyen bir durum. Ülkemizde istikrarı sağlayacak tüm adımları destekliyoruz. Biz bu ülkede yaşıyoruz, ticaretimizi yapıyoruz, çocuklarımız, torunlarımız bu ülkede büyüyor. Ülkemizin geleceğini de kısa vadeli çıkarlara teslim etmeyelim. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum.”

“MİLLİ PARAMIZIN İSTİKRARINA YÖNELİK ATILAN ADIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gülle, “Son dönemde Türk Lirası USD karşısında, makroekonomik göstergelerle bağdaşmayan, adil değerinden uzak ve istikrarsız bir şekilde fiyatlandı. Küresel ekonomi ve paralel olarak Türkiye ekonomisi derin bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Dönüşüm süreçleri elbette sancılı olacaktır. Böyle dönemlerde hane halklarının ve reel sektörün ekonomik güveninde kırılganlıklar görülmesi doğaldır” dedi.

“TL’DEKİ DEĞER KAYBI EKONOMİK GÖSTERGELERDEN UZAK”

Türk lirasında ekonomik göstergelerden uzak bir değer kaybına uğradığını vurgulayan İsmail Gülle, “Son dönemde yaşanan gelişmeler, böyle bir kırılganlığın sonucudur ve bu durum Türk lirasında ekonomik göstergelerden uzak bir değer kaybına sebep olmuştur. Türkiye, küresel ekonomide yaşanan bu derin dönüşüm sürecinde kendini en doğru şekilde konumlandırmak durumundadır. İçinden geçtiğimiz zorlu süreç bizlere bu sorumluluğu yüklemektedir. Bu dönemde ekonomi yönetimimiz, evvela faiz oranlarını düşürerek yatırımların sürekliliğini sağlamaya yönelik adımlar attı ve bu sayede üretim, ihracat ve istihdamda oluşabilecek riskleri bertaraf etmeyi hedefledi. Akabinde, yüksek seyreden enflasyonun da etkisiyle finansal piyasalarda oluşan risk ortamını, bu tedbir paketiyle ortadan kaldırdı” dedi.

“ATILAN BU ADIMLARI CAN-I GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM”

Türkiye’nin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu söyleyen TİM Başkanı Gülle, “Son bir buçuk yıla baktığımızda, pandemiyle gelen bu krizler silsilesine Türkiye sağlam bir yapıyla girmiştir. Türkiye, güçlü bankacılık sektörü, zengin enerji kaynakları, güçlü lojistik altyapısı, artan turizm gelirleri, sürdürülebilir ve gelişen sanayi üretimi ve ihracatta eriştiği tarihi başarılarla dünyanın yaşadığı küresel ekonomik sorunlardan en az etkilenen ülkelerden biri olmayı başardı. Büyüme rakamlarımızla G-20 ve OECD ülkeleri arasında öne çıktık, yıl sonunda inşallah çift haneli bir büyüme rakamıyla 2021’i tamamlayacağız. Türkiye ekonomisi son 3 aydır cari fazla veriyor. Cari işlemlerdeki fazla 2022’de de devam edecek ve ekonomimiz yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde de fazlaya geçecektir. Güçlü bir ekonomik yapımız var. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeli, ülkemizin küresel krizler arasında yakaladığı ticari fırsatların da önünü açacaktır. Bu süreçte milli bağımsızlığımızın en önemli sembollerinden bir olan Türk Lirası’nın istikrar kazanmasına yönelik, sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaları memnuniyetle takip ettik. Bu hamle ile hem vatandaşlarımızda hem firmalarımızda oluşabilecek güven sorunu çözülmüş olacak. Bir vatandaş ve bir ihracatçı olarak atılan bu adımları can-ı gönülden destekliyorum.

“İHRACATÇILARIN HEDEF GÖSTERİLDİĞİNE TEESSÜRLE ŞAHİTLİK ETTİK”

Son olarak Yüksek veya düşük kurdan değil istikrarlı kurdan yana olduklarını belirten Gülle şunları söyledi: “İhracatçılar olarak bizler ne yüksek ne de düşük kurdan yanayız. Hep söylediğimiz gibi biz istikrarlı kurdan yanayız. Son dönemde para piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerinden haksız bir şekilde ihracatçıların tenkit edildiğine; kendi siyasi veya şahsi ikbal ve arzularından ötürü, ülkemizin büyümesine ve ülkemizde maddi refahın artmasına öncülük eden ihracatçıların hedef gösterildiğine teessürle şahitlik ettik. Bu kişi veya gruplara, ülkemizin faydasına olan üretim ve istihdamın öncüsü ihracatçıların karşısında değil yanından yer almalarını tavsiye ediyoruz.

İhracatçılarımız, nasıl ki döviz kurunda yaşanan ani yükselişlerden olumsuz etkileniyorsa ani düşüşlerden de olumsuz etkilenmektedir. Ancak açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, milli paramızın adil değerinde istikrarlı bir şekilde kalması herkes için ortak fayda zeminidir. İhracatçıların, yaptığı finansal işlemleri bu ortak zeminde bulaşacak şekilde yapması gerekir. Döviz ödemesi olan firmalarımızı müstesna tutmakla beraber, hükümetimiz tarafından başlatılan ihracat odaklı bu yeni modeli, her alanda olduğu gibi Türk lirasının adil değerini bulması ve istikrarlı bir seviyeye kavuşması alanında da desteklemek gerektiğini düşünüyorum. O nedenle ihracatçılarımızı itidale davet ediyorum. Nasıl ki pandeminin ilk şokunda üretim ve ihracatı aksatmayıp küresel krizi bir fırsata dönüştürerek ihracatta rekorlara imza attıysak, bugün de aynı şekilde milli paramızın istikrarına yönelik atılan adımları destekleyerek ülkemize hizmet etmeye devam etmeliyiz. Bu nedenle tüm ihracatçılarımızı ve tüm vatandaşlarımızı, açıklanan yeni tedbirler kapsamında son derece cazip hale gelen TL yatırım araçlarını kullanmaya davet ediyorum.”


Etiketler

  • Türkiye ekonomisi
  • İTO Başkanı Avdagiç
  • mevduatta kur farkı modeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.