Finansal Yönetim Nedir?

Özünde, finansal yönetim, bir iş planı yapma ve ardından tüm departmanların yolunda kalmasını sağlama uygulamasıdır. Sağlam finansal yönetim, finans başkan yardımcısının uzun vadeli bir vizyon oluşturulmasını destekleyen verileri sağlamasına, nereye yatırım yapılacağına dair kararlar almasına ve bu yatırımların nasıl finanse edileceğine, likiditeye, kârlılığa, nakit akışına ve daha fazlasına ilişkin iç görüler sağlamasına olanak tanır. ERP yazılımı, finans ekiplerinin şu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilir: Bir finansal yönetim sistemi, muhasebe, sabit kıymet yönetimi, gelir tanıma ve ödeme işleme gibi çeşitli finansal işlevleri birleştirir. Bu temel bileşenleri entegre ederek, bir finansal yönetim sistemi, bir şirketin finansal durumuna ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlarken dönem sonu kapanış süreçleri gibi günlük işlemleri kolaylaştırır.

 

Stratejik ve Taktiksel Finansal Yönetim

Taktik düzeyde, mali yönetim prosedürleri, günlük işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi, aylık mali kapanışı nasıl gerçekleştireceğinizi, fiili harcamaları bütçelenenle karşılaştırır ve denetçi ve vergi gereksinimlerini karşılamanızı sağlar. Daha stratejik bir düzeyde, finansal yönetim, finans liderlerinin verileri iş kolundaki meslektaşlarının gelecekteki yatırımları planlamasına, fırsatları belirlemesine ve esnek şirketler kurmasına yardımcı olmak için kullandığı hayati (finansal planlama ve analiz) ve vizyon oluşturma etkinliklerine beslenir.

 

 

Finansal Yönetimin Önemi

  • Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için finansal olarak ne olması gerektiğini belirlemek veya strateji oluşturmak. Liderler, örneğin senaryo planlaması için mevcut performansa ilişkin içgörülere ihtiyaç duyar.
  • Karar verme veya iş liderlerinin ilgili konularda güncel finansal raporlar ve veriler sağlayarak planları yürütmenin en iyi yoluna karar vermelerine yardımcı olma.
  • Her departmanın vizyona katkıda bulunmasını ve bütçe dahilinde ve strateji ile uyumlu çalışmasını kontrol etmek veya sağlamak.

 

 

 

Finansal Yönetimin Amaçları

  • Örneğin, satılan malların maliyetinde bir artışı tetikleyebilecek artan hammadde maliyetleri hakkında bilgi sağlayarak karı maksimize etmek.
  • Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmek için elinde yeterli paraya sahip olmasını sağlamak için likidite ve nakit akışını izlemek.
  • İşletmenin mevcut durumuna ve olası piyasa koşullarına göre çok çeşitli sonuçları varsayan tahminlere dayalı finansal senaryolar geliştirmek.

 

 

Finansal Yönetimin Kapsamı

Planlama

Finans yöneticisi, pozitif nakit akışını sürdürmek, büyümek veya yeni ürün veya hizmetler eklemek ve beklenmedik olaylarla başa çıkmak için fon tahsis etmek için şirketin ne kadar paraya ihtiyacı olacağını tahmin eder ve bu bilgileri iş arkadaşlarıyla paylaşır.

 

Bütçeleme

Finans yöneticisi, ipotek veya kiralar, maaşlar, hammaddeler, çalışanlar ve diğer yükümlülükler gibi maliyetleri karşılamak için şirketin mevcut fonlarını tahsis eder. İdeal olarak, acil durumlar için bir kenara bırakılacak ve yeni iş fırsatlarını finanse edecek bir miktar kalacak.

 

Riski yönetmek ve değerlendirmek

  • Piyasa riski: İşletmenin yatırımlarının yanı sıra halka açık şirketler için raporlamayı ve hisse senedi performansını etkiler. Restoranları etkileyen bir pandemi veya perakendenin doğrudan tüketiciye yönelik bir modele geçişi gibi sektöre özgü finansal riski de yansıtabilir.
  • Kredi riski: Örneğin, müşterilerin faturalarını zamanında ödememesi ve dolayısıyla işletmenin yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli fona sahip olmaması, kredi değerliliğini ve değerlemeyi olumsuz yönde etkileyebilecek, bu da uygun oranlarda borçlanma kabiliyetini belirleyen etkiler.

 

 

prosedürler

Finans yöneticisi, finans ekibinin faturalar, ödemeler ve raporlar gibi finansal verileri güvenlik ve doğrulukla nasıl işleyip dağıtacağına ilişkin prosedürleri belirler. Bu yazılı prosedürler ayrıca şirkette mali kararlar almaktan kimin sorumlu olduğunu ve bu kararları kimin imzaladığını da belirtir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir