Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı, Aralık 2022 itibarıyla 91 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşerek, 2021 yıl sonuna göre 29 milyar 703 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Buna göre, Aralık 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2022 verilerine göre varlıklar 4 milyar 197 milyon dolar, yükümlülükler 98 milyon dolar azaldı. Buna bağlı olarak Net Döviz Pozisyonu Açığı Aralık 2022 itibarıyla 91 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki aya göre 4 milyar 100 milyon dolar artış gösterirken 2021 yıl sonuna göre 29 milyar 703 milyon dolar azaldı.

Aralık 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 4 milyar 560 milyon dolar ve 132 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 447 milyon dolar ve 48 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 4 milyar 197 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 788 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 511 milyon dolar ve 179 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 98 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2022 dönemine göre 294 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 493 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 388 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 301 milyon dolar arttı.

Aralık 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 143 milyar 397 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 79 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 63 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşerek Kasım 2022 dönemine göre 5 milyar 738 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde.


Etiketler

  • şirket
  • Borç
  • Finansal kesim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir