Envanter Yönetimi Nedir?

Envanter Yönetimi Nedir?

Envanter yönetimi, bir şirketin envanterini sipariş etme, depolama, kullanma ve satma sürecini ifade eder. Bu, hammaddelerin, bileşenlerin ve bitmiş ürünlerin yönetimi ile bu tür öğelerin depolanması ve işlenmesini içerir.

Envanter yönetimi, hammaddelerden bitmiş ürünlere kadar stokları yönetme sürecinin tamamıdır.

Envanter yönetimi, hem fazlalıkları hem de kıtlıkları önlemek için envanterleri verimli bir şekilde düzene sokmaya çalışır.

Envanter yönetimi için iki ana yöntem tam zamanında (JIT) ve malzeme ihtiyaç planlamasıdır (MRP).

 

 

Envanter Yönetimini Anlamak

Bir şirketin envanteri, en değerli varlıklarından biridir. Perakende, imalat, gıda hizmetleri ve diğer envanter yoğun sektörlerde, bir şirketin girdileri ve bitmiş ürünleri işinin özünü oluşturur. Gerektiği zaman ve yerde envanter sıkıntısı son derece zararlı olabilir. Aynı zamanda envanter bir yükümlülük olarak da düşünülebilir (eğer muhasebe anlamında değilse). Büyük bir envanter, bozulma, hırsızlık, hasar veya talepte kayma riski taşır. Envanter sigortalanmalıdır ve zamanında satılmazsa, gümrükleme fiyatları üzerinden elden çıkarılması veya basitçe imha edilmesi gerekebilir. Bu nedenlerle envanter yönetimi her büyüklükteki işletme için önemlidir. Envanterin ne zaman yeniden stoklanacağını, ne miktarda satın alınacağını veya üretileceğini, hangi fiyatın ödeneceğini – ayrıca ne zaman ve hangi fiyattan satılacağını bilmek – kolayca karmaşık kararlar haline gelebilir. Küçük işletmeler genellikle stokları manuel olarak takip edecek ve elektronik tablo (Excel) formüllerini kullanarak yeniden sipariş noktalarını ve miktarlarını belirleyecektir. Daha büyük işletmeler, özel kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımını kullanacak. En büyük şirketler, hizmet uygulamaları olarak son derece özelleştirilmiş yazılımlar kullanır. Uygun envanter yönetimi stratejileri sektöre göre değişir. Bir petrol deposu, büyük miktarda envanteri uzun süreler boyunca depolayabilir ve talebin artmasını beklemesine izin verir. Petrol depolamak pahalı ve riskli olsa da, envanter bozulacak veya modası geçecektir. Örneğin, 2021 takvimleri veya hızlı moda ürünleri gibi, bozulabilir mallar veya talebin zamana duyarlı olduğu ürünlerle uğraşan işletmeler için envantere bakmak bir seçenek değildir ve siparişlerin zamanlamasını veya miktarlarını yanlış değerlendirmek maliyetli olabilir. Karmaşık tedarik zincirleri ve üretim süreçleri olan şirketler için stok fazlalığı ve kıtlığı risklerini dengelemek özellikle zordur. Bu dengeleri elde etmek için firmalar, tam zamanında malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) dahil olmak üzere envanter yönetimi için çeşitli yöntemler geliştirdiler.

 

 

Envanter Muhasebesi

Bir şirket tipik olarak bitmiş ürünlerini kısa bir süre içinde, tipik olarak bir yıl içinde satmayı amaçladığından, envanter, dönen bir varlığı temsil eder. Envanter, bir bilançoya konmadan önce fiziksel olarak sayılmalı veya ölçülmelidir. Şirketler tipik olarak, gerçek zamanlı envanter seviyelerini takip edebilen gelişmiş envanter yönetim sistemlerine sahiptir. Stok, üç yöntemden biri kullanılarak muhasebeleştirilir: ilk giren ilk çıkar maliyetlendirme; son giren ilk çıkar maliyeti; veya ağırlıklı ortalama maliyetleme. Bir envanter hesabı tipik olarak dört ayrı kategoriden oluşur: Hammaddeler – bir şirketin üretim süreci için satın aldığı çeşitli malzemeleri temsil eder. Bu malzemeler, bir şirketin onları satışa hazır bir ürüne dönüştürmeden önce önemli bir çalışmadan geçmesi gerekir. Süreç içi çalışma (süreçteki mallar olarak da bilinir) – bitmiş bir ürüne dönüştürülme sürecindeki hammaddeleri temsil eder. Bitmiş ürünler – bir şirketin müşterilerine satılmaya hazır tamamlanmış ürünlerdir. Mal – bir şirketin gelecekte yeniden satış için bir tedarikçiden satın aldığı bitmiş ürünleri temsil eder.

 

 

Envanter Yönetim Yöntemleri

Analiz edilen iş veya ürün türüne bağlı olarak, bir şirket çeşitli envanter yönetimi yöntemleri kullanacaktır. Bu yönetim yöntemlerinden bazıları tam zamanında üretim, malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), ekonomik sipariş miktarı ve envanter gün satışlarını içerir. Tam Zamanında Yönetim Bu üretim modeli, 1960’larda ve 1970’lerde Japonya’da ortaya çıktı. Gelişimine en fazla katkıyı Toyota Motor (TM) sağladı.1 Bu yöntem, şirketlerin yalnızca ürünleri üretmek ve satmak için ihtiyaç duydukları envanteri tutarak önemli miktarda para tasarrufu yapmalarına ve israfı azaltmalarına olanak tanır. Bu yaklaşım, depolama ve sigorta maliyetlerinin yanı sıra fazla envanteri tasfiye etme veya elden çıkarma maliyetlerini de azaltır. envanter yönetimi riskli olabilir. Talep beklenmedik bir şekilde yükselirse, üretici bu talebi karşılamak için ihtiyaç duyduğu envanteri sağlayamayabilir, bu da müşteriler nezdinde itibarını zedeleyebilir ve işi rakiplere doğru yönlendirebilir. En küçük gecikmeler bile sorunlu olabilir; bir anahtar girişi “tam zamanında” gelmezse, bir darboğaz meydana gelebilir. Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) — Bu envanter yönetimi yöntemi satış tahminine bağlıdır, yani üreticilerin envanter ihtiyaçlarının doğru bir şekilde planlanmasını sağlamak ve bu ihtiyaçları malzeme tedarikçileri ile zamanında iletebilmek için doğru satış kayıtlarına sahip olması gerektiği anlamına gelir. Örneğin, MRP envanter sistemi kullanan bir kayak üreticisi, plastik, cam elyafı, ahşap ve alüminyum gibi malzemelerin tahmini siparişlere göre stokta olmasını sağlayabilir. Satışları doğru bir şekilde tahmin edememek ve envanter alımlarını planlayamamak, bir üreticinin siparişleri yerine getirememesiyle sonuçlanır. Ekonomik Sipariş Miktarı Bu model, stok yönetiminde, sürekli tüketici talebi varsayılarak stoklarının toplam maliyetlerini azaltmak için bir şirketin her parti siparişinde envanterine eklemesi gereken birim sayısını hesaplayarak kullanılır. Modeldeki envanter maliyetleri, elde tutma ve kurulum maliyetlerini içerir. Model, bir şirketin çok sık sipariş vermek zorunda kalmaması ve stokta fazla stok olmaması için parti başına doğru miktarda envanter sipariş edilmesini sağlamaya çalışır. Envanter tutma maliyetleri ile envanter kurulum maliyetleri arasında bir denge olduğunu ve hem kurulum maliyetleri hem de tutma maliyetleri en aza indirildiğinde toplam envanter maliyetlerinin en aza indirildiğini varsayar. Envanter gün satışları, bir şirketin devam eden bir çalışma olan mallar da dahil olmak üzere envanterini satışa dönüştürmek için geçen gün cinsinden ortalama süreyi gösteren finansal bir orandır. aynı zamanda ortalama stok yaşı, stokta kalan gün sayısı stok günleri stokta satış veya stok günleri olarak da bilinir ve birden çok şekilde yorumlanır. Envanterin likiditesini gösteren şekil, bir şirketin mevcut envanter stokunun kaç gün süreceğini gösterir. Ortalama bir endüstriden diğerine değişse de, envanteri temizlemek için daha kısa bir süreyi gösterdiğinden genellikle daha düşük bir değer tercih edilir. Envanteri analiz etmenin başka yöntemleri de vardır. Bir şirket, makul bir gerekçe olmaksızın envanter muhasebesi yöntemini sık sık değiştirirse, yönetimi muhtemelen işinin gerçek olandan daha parlak bir resmini çizmeye çalışıyordur. Kamu şirketlerinin, maliyetlendirme altındaki stokları maliyetlendirme ile karşılaştırılabilir hale getirebilecek rezervi ifşa etmelerini gerektirir. Sık envanter iptalleri, bir şirketin bitmiş ürünlerini satma veya envanter eskimesi ile ilgili sorunları gösterebilir. Bu aynı zamanda, bir şirketin rekabetçi kalma ve ileriye dönük olarak tüketicilere hitap eden ürünler üretme yeteneği ile kırmızı bayrakları yükseltebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir