Elektrikte kademeli tarifenin detayları

DÜŞÜK KADEME TÜKETİM MİKTARI 210 KİLOVATA YÜKSELDİ

2022’de yürürlüğe giren kademeli tarife uygulamasına göre, mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/kilovatsaat, 150 kilovatın üstündeki kısmı için 2.06 TL/kilovatsaat olarak uygulanıyordu.

Fatura dönemindeki toplam tüketimden düşük kademe tüketim miktarı çıkarılıyor. Kalan kısım yüksek kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyordu. Yeni tarife uygulamasında ise indirimli uygulanacak tüketim miktarı 150 kWh’tan yüzde 40 artırılarak 210’a çıkarıldı.

FATURALARA AYLIK 42 TL’LİK İNDİRİM YANSIYACAK

Yeni hesaplamaya göre 210 kWh’ye kadar olan tüketimler artık 1,37 ile çarpılarak hesaplanacak.

210 kWh üzeri tüketimler ise ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılacak. bu da faturalara aylık 42 liralık bir indirim olarak yansıyacak.

YENİ KADEMELİ TARİFE NASIL HESAPLANACAK?

Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturası 210 kilovata kadar olan kısmı 1.37 ile geri kalan 90 kilovatlık kısmı da 2.06 ile çarpılarak hesaplanacak. İki tüketimin toplamına, mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam faturaya yansıtılacak.

Bir elektrik faturasının kapsadığı gün sayısı ortalama olarak 30 gün. Ancak bu gün sayısı sayaç okuma planları, tatil günleri gibi nedenlerle artış veya azalış gösterebiliyor. Aylık 210 kilovatsaatlik miktar, faturanın kapsadığı gün sayısındaki bu artış ve azalışlara orantılı olarak, günlük 7 kilovatsaatlik tüketim miktarı baz alınarak artmakta veya azalmakta. Dolayısıyla faturanın kapsadığı gün sayısındaki değişiklik, lehte veya aleyhte bir durum oluşturmuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir