BES’te devlet katkısı portföyüne hisse senedi değişikliği

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkı paylarının portföy yatırımlarındaki sınırlamalarında değişikliğe gidildi.

Devlet katkı payı portföylerinde asgari yüzde 70’i, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilebilirken bu oran yüzde 50’ye düşürüldü.

Portföyün asgari yüzde 10’u, BIST 100 , BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilebilirken bu oran yüzde 30’a çıkarıldı.

Ayrıca tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde 1’inden fazla yatırım yapılamayacağı sınırlaması da yüzde 5 olarak değiştirildi.

Belirtilen portföy sınırlamalarına en geç 10 gün içerisinde uyum sağlanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yetmişi” ibaresi “ellisi” şeklinde, aynı fıkranın (c) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “birinden” ibaresi “beşinden” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Asgari yüzde otuzu;

1) BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda,

2) BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,”

“(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine fon portföyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz. Birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen paylara fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir