Sgk i̇şyeri tescil i̇çin gerekli evraklar

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
SGK İşyeri Tescil İçin Gerekli Evraklar

Gerçek Kişilerden istenen belgeler

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

Nüfus Cüzdanı Sureti

İkametgah İlmühaberi

Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

Vergi levhası fotokopisi

Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi

Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağıTüzel Kişilerden (Şirketler) istenen belgeler2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri

Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri

Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

Vergi levhası fotokopisi

Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

Müdür imza sirküleri

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağıTüzel Kişilerden (Kooperatifler) istenen belgeler2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri

Kooperatif Başkanının ikametgah ilmühaberleri

Kooperatif Tüzüğü

Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

Vergi levhası fotokopisi

Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

Kooperatif Başkanının imza sirküleri

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağıKapıcılık İşyerlerinde istenen belgeler2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

Yöneticinin nüfus cüzdanı Suretleri

Yöneticinin ikametgah ilmühaberleri

Kat Maliklerinin adı soyadı ve adresleri ile imzaları bulunan liste

Apartman Karar defterinin ilgili sayfalarının fotokopisiİnşaat İşyerlerinde (İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa)2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi

Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgelerİnşaat İşyerlerinde (İnşaat Müteahhit Tarafından yapılıyorsa)2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi

Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaatın anahtar teslim sözleşmesi

Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgelerNakliye ve Hafriyat İşlerinde2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi

Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura

Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst