Geçici Vergi Muhasebe Kayıt Örnekleri

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
GEÇİCİ VERGİ MUHASEBE KAYITLARI
*Ocak-Mart 2017 dönemi geçici vergisinin 4.500 TL olarak saptanması;
--------------------------- 10.05.2017 --------------------------
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 4.500
05. Geçici Vergi
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.500
05. Ödenecek Geçici Vergi
Ocak-Mart 2017 dönemi geçici vergisi
--------------------------- / -------------------------------------
*Nisan-Haziran 2017 dönemi geçici vergi 5.500 TL saptanmış ise;
------------------------------- 10.08.2017 ------------------------
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 5.500
05. Geçici Vergi
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 5.500
05. Ödenecek Geçici Vergi
Nisan-Haziran 2017 dönemi geçici vergisi
----------------------------- / ------------------------------------
*2017yılı sonunda:
• Hesaplanan ve ödenen geçici vergilerin toplamı 10.000 TL
• Kurumlar vergisi karşılığı 15.000 TL
• Fon payı karşılığı......................................... ....1.500 TL hesaplanmış ise;
----------------------31.12.2017----------------------------------
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (–)16.500
01. Kurumlar Vergisi 15.000
02. Fon payı 1.500
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI 16.500
01. Kurumlar Vergisi 15.000
02 Fon payı 1.500
2017 yılı vergi karşılıkları
----------------------------- / --------------------------------------------
* 2017 yılı geçici vergisinin yıl sonunda aktarılması
------------------------- 31.12.2017 -------------------------------------
371 DÖNEM KÂRINDAN PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 10.000
01. K.Geçici Vergi
193 PEŞİN ÖD. VERGİ VE FONLAR 10.000
01. Geçici vergi
2002 yılı geçici vergisi
----------------------------------- / ----------------------------------------
* Nisan 2018’de kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi, geçici verginin mahsubu;
-----------------------------------30.04.2018----------------------------
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KRŞ. 16.500
01. Kurumlar Vergisi 15.000
02. Fon payı 1.500
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 6.500
01. Kurumlar Vergisi 5.000
02 Fon payı 1.500
371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-) 10.000
01. K.Geçici Vergi
Geçici verginin mahsubu
---------------------------------- / --------------------------------------------
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst