46 seri̇ no’lu motorlu taşitlar vergi̇si̇ genel tebli̇ği̇

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
46 SERİ NO’LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:
25/12/2015
Resmi Gazete No: 29573

I – Vergileme Ölçü ve Hadleri
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)​
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)​
1 – 3 yaş​
4 – 6 yaş​
7 – 11 yaş​
12 – 15 yaş​
16 ve
yukarı yaş​
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
623,00​
434,00​
243,00​
184,00​
66,00​
1301 – 1600 cm³ e kadar
997,00​
748,00​
434,00​
307,00​
118,00​
1601 – 1800 cm³ e kadar
1.760,00​
1.376,00​
810,00​
495,00​
192,00​
1801 – 2000 cm³ e kadar
2.772,00​
2.136,00​
1.255,00​
748,00​
295,00​
2001 – 2500 cm³ e kadar
4.158,00​
3.019,00​
1.886,00​
1.127,00​
446,00​
2501 – 3000 cm³ e kadar
5.797,00​
5.043,00​
3.151,00​
1.696,00​
623,00​
3001 – 3500 cm³ e kadar
8.828,00​
7.943,00​
4.785,00​
2.389,00​
877,00​
3501 – 4000 cm³ e kadar
13.880,00​
11.985,00​
7.059,00​
3.151,00​
1.255,00​
4001 cm³ ve yukarısı
22.716,00​
17.035,00​
10.089,00​
4.535,00​
1.760,00​
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar
118,00​
89,00​
66,00​
42,00​
17,00​
251 – 650 cm³ e kadar
243,00​
184,00​
118,00​
66,00​
42,00​
651 – 1200 cm³ e kadar
623,00​
371,00​
184,00​
118,00​
66,00​
1201 cm³ ve yukarısı
1.508,00​
997,00​
623,00​
495,00​
243,00​

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş​
7 – 15 yaş​
16 ve yukarı yaş​
1) Minibüs
748,00​
495,00​
243,00​
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
997,00​
623,00​
371,00​
1901 cm³ ve yukarısı
1.508,00​
997,00​
623,00​
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.886,00​
1.127,00​
495,00​
26 – 35 kişiye kadar
2.262,00​
1.886,00​
748,00​
36 – 45 kişiye kadar
2.517,00​
2.136,00​
997,00​
46 kişi ve yukarısı
3.019,00​
2.517,00​
1.508,00​
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar
672,00​
446,00​
220,00​
1.501 – 3.500 kg’a kadar
1.357,00​
787,00​
446,00​
3.501 – 5.000 kg’a kadar
2.037,00​
1.696,00​
672,00​
5.001 – 10.000 kg’a kadar
2.262,00​
1.922,00​
902,00​
10.001 – 20.000 kg’a kadar
2.717,00​
2.262,00​
1.357,00​
20.001 kg ve yukarısı
3.399,00​
2.717,00​
1.580,00​

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış AğırlığıTaşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş​
4 – 5 yaş​
6 – 10 yaş​
11 ve yukarı yaş​
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar
12.616,00​
10.089,00​
7.566,00​
6.051,00​
1.151 – 1.800 kg’a kadar
18.929,00​
15.139,00​
11.355,00​
9.083,00​
1.801 – 3.000 kg’a kadar
25.241,00​
20.192,00​
15.139,00​
12.113,00​
3.001 – 5.000 kg’a kadar
31.554,00​
25.241,00​
18.929,00​
15.139,00​
5.001 – 10.000 kg’a kadar
37.866,00​
30.291,00​
22.716,00​
18.171,00​
10.001 – 20.000 kg’a kadar
44.178,00​
35.341,00​
26.502,00​
21.197,00​
20.001 kg ve yukarısı
50.489,00​
40.388,00​
30.291,00​
24.232,00​

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst