3600 gün istifa dilekçesi örneği

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
3600 gün istifa dilekçesi örneği

Sürdürmekte olduğum görevimden …………… tarihi itibariyle 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 5. bent ve 506 sayılı kanunun 60. Maddesi 1. fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve yine aynı kanunun 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladığımdan dolayı iş akdimi sonlandırıyorum.

Tarafıma tüm yasal haklarımın ödenmesini arz ederim.

İmza

Tarih

Kimlik Numarası

Ad-Soyad​
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst